Chi bộ tổ chức kết nạp đồng chí Nguyễn Việt Hòa vào Đảng và công nhận đồng chí Nguyễn Thị Thư là Đảng viên chính thức

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014, tại Phòng Họp KTX Mễ Trì, Chi Bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Việt Hòa vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi Lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Ngô Quang Huy, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã thay mặt Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Việt Hòa.

Đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí  Nguyễn Việt Hòa đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Việt Hòa là Phó Trưởng phòng Đào tạo của Trung tâm, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm và của ĐHQGHN. Trong thời gian vừa qua, đồng chí đã nỗ lực phấn đấu trong công tác quản lý và giảng dạy; có những đóng góp cho tập thể đơn vị; được các Đảng viên tin tưởng giới thiệu để Chi Bộ Trung tâm xem xét kết nạp vào Đảng.

Vào Đảng trong thời kỳ hiện nay đòi hỏi người Đảng viên phải thực sự kiên định với mục đích và lý tưởng cách mạng của Đảng; đặc biệt trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên tha hóa, biến chất, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng (Nghị quyết TƯ 4 Khóa XI: Một số vấn đề cấp bách trong Xây dựng Đảng hiện nay).

Đồng chí Ngô Quang Huy –  Bí thư Chi bộ thay mặt Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Đảng viên mới Nguyễn Việt Hòa và phân công 02 đồng chí Lê Thanh Thủy và Võ Ngọc Giao giúp đỡ đảng viên dự bị. Phát biểu tại buổi Lễ, Đồng chí Phó Bí thư Lê Thanh Thủy cũng đề nghị đồng chí Nguyễn Việt Hòa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong buổi Lễ, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Thư.

Sau một năm dự bị, đồng chí Nguyễn Thị Thư đã vượt qua những thử thách trong công tác và trong phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng đứng vào hàng ngũ chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

NTC_GDTC&TT