ỦNG HỘ CHO NHÂN DÂN NHẬT BẢN

 

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GDTC & TT                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
THÔNG BÁO KHẨN
ỦNG HỘ CHO NHÂN DÂN NHẬT BẢN
 
         Trước tình hình thiệt hại nặng nề và nguy hiểm do trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 03 tại Nhật Bản gây ra, với truyền thống tương thân tương ái và tinh thần hỗ trợ hợp tác quốc tế, thể hiện tình đoàn kết với đất nước và nhân dân Nhật Bản. Ban Chấp Hành Công đoàn Trung tâm GDTC&TT kêu gọi cán bộ đoàn viên công đoàn Trung tâm quyên góp khẩn cấp mỗi cán bộ một ngày lương để ủng hộ cho nhân dân Nhật Bản. Công đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao rất mong các đồng chí công đoàn viên hưởng ứng tốt cuộc vận động này.
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011
                                                                     T/M. BCH Công đoàn
                                                                 P.Chủ tịch
 
 
 
                                                                 Nguyễn Việt Hòa