Hội nghị Điển hình tiên tiến Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao giai đoạn 2010-2015

Thực hiện Hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội tại các văn bản Văn bản số 4441/HD-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 và 1100/HD-ĐHQGHN ngày 30/3/2015 về việc Hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngày 22 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Đến dự với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN; cùng sự có mặt của toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trung tâm.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Ngô Quang Huy đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm giai đoạn 2010-2015, trong đó nhấn mạnh: tập thể cán bộ giảng viên của Trung tâm đã đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Giám đốc Trung tâm đã tặng giấy khen để biểu dương các Tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của Trung tâm trong Phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Nguyễn Thị Đào đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong Trung tâm, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020./.

NTC_GDTC&TT