Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015

Được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015, ngày 01/4/2016, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015.

Đến dự có ông Ngô Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng và các thí sinh dự thi.

Tham dự Lễ khai mạc và giám sát kỳ thi còn có ông Lê Đình Bình, chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN.

Tại Lễ khai mạc, các ứng viên dự thi đã được nghe ông Trịnh Kiên, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, thay mặt Hội đồng tuyển dụng phổ biến các quy chế, nội quy của kỳ thi.

Diễn ra trong 02 ngày 01 và 02 tháng 4 năm 2016, các thí sinh phải trải qua 05 môn thi, đó là môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học, Lý thuyết nghiệp vụ chuyên ngành và Thực hành chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Kỳ thi tuyển dụng viên chức lần này, Trung tâm tuyển dụng 03 vị trí giảng viên và 01 vị trí chuyên viên đào tạo.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trung tâm yêu cầu các thành viên Hội đồng, các Ban giúp việc của Hội đồng (Thanh tra kỳ thi thi và Ban coi thi, Ban chấm thi…) thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch trong quá trình kỳ thi diễn ra; ông cũng đề nghị các thí sinh dự thi thực hiện đúng quy chế, nội quy của kỳ thi và chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài đạt kết quả cao nhất.

Ngay sau Lễ khai mạc, kỳ thi tuyển dụng đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN./.

NTC_GDTC&TT