Cập nhật kiến thức Y học trong công tác Giáo dục thể chất trường học

Ngày 06 tháng 5 năm 2016, tại Phòng Hội thảo - TT104, Khu Liên hợp Thể thao 144 XuânThủy, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức tập huấn chuyên môn: Cập nhật kiến thức Y học trong công tác Giáo dục thể chất trường học. Toàn thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm đã tham dự tập huấn. Giảng viên là Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, đến từ Bộ môn Y sinh học TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Từ thực tiễn công tác GDTC và thể thao trường học, đòi hỏi cán bộ, giảng viên cần có đầy đủ kiến thức về y sinh học và nắm vững các phương pháp cơ bản sơ - cấp cứu trong trường hợp chẳng may xảy ra sự cố khi thực hành, tập luyện và thi đấu TDTT.

Buổi tập huấn đã cung cấp những kiến thức bổ ích, thiết thực, cùng những bài thực hành rất trực quan, sinh động đã thành công tốt đẹp, mang tới cho các cán bộ, giảng viên của Trung tâm thêm sự vững tin trong việc giảng dạy, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của mình./. 

NTC_VNU Sports