Thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2015-2016

Bắt đầu từ Tuần 15 năm học 2015-2016 (từ ngày 09/5/2016), trên 02 cơ sở giảng dạy: Khu Liên hợp thể thao ĐHQGHN và Sân đa năng KTX Mễ Trì, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2015-2016 các môn học GDTC cho sinh viên ĐHQGHN.

Các thầy cô giáo và các em sinh viên quán triệt và sẽ thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo của ĐHQGHN và của Trung tâm, làm nên một kỳ thi thành công và đạt kết quả cao./.

NTC_VNU Sports