Hội thảo Định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020

Trong 02 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2016, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội thảo là các cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

 Kể từ khi được Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức giao nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trong Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ban hành kèm theo Quyết định số 2621/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/7/2015 của Giám đốc ĐHQGHN, việc đưa ra một định hướng đúng đắn dựa trên Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020 là rất quan trọng.

Hội thảo đã nghe và thảo luận các Báo cáo:

Báo cáo của PGĐ. Nguyễn Việt Hòa, tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ của Trung tâm giai đoạn 2009-2015;

Một số Báo cáo tham luận của Phòng Đào tạo & QLNH, Phòng Hành chính-Tổ chức, các Bộ môn và của cán bộ, giảng viên Trung tâm.

Kết luận Hội thảo, Giám đốc Trung tâm Ngô Quang Huy, thay mặt Ban Tổ chức, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các cán bộ, giảng viên của Trung tâm; Ban Tổ chức sẽ bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Trung tâm giai đoạn 2016-2020.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, nhận lời mời của Ngân hàng Bắc Á - chi nhánh Thanh Hóa, Trung tâm đã giao lưu quần vợt với Ngân hàng nhằm tăng cường hiểu biết và tình thân giữa 02 đơn vị/.

NTC_GDTC&TT