Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2016 Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Ngày 30 tháng 11 năm 2016, thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, tại Phòng Hội thảo TT104, Chi Bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Trịnh Kiên và đồng chí Nguyễn Văn Sơn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi Lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm đã thay mặt Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định cho 02 đảng viên mới.

Đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung các vĩ lãnh tụ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Trịnh Kiên đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại diện Chi ủy, đồng chí Ngô Quang Huy –  Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ  cho Đảng viên mới, đồng thời phân công Đảng viên giúp đỡ 02 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Trịnh Kiên là các cán bộ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm và của ĐHQGHN. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu trong công tác quản lý và giảng dạy, có những đóng góp cho tập thể đơn vị, được sự giới thiệu và dìu dắt của các đồng chí đảng viên trong Chi Bộ Trung tâm, các đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

NTC_GDTC&TT