Thông báo của Công đoàn Trung tâm về việc Quyên góp ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa năm 2017"