Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm học 2016 - 2017

Ngày 15/8/2017, tại Nhà Đa năng, Khu liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm học 2016 – 2017.

Toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm đã có mặt đông đủ.

Đến dự Hội nghị, về phía ĐHQGHN có PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, TS. Ngô Quang Huy, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Trong năm học vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện đầy đủ các mặt như trong Báo cáo tổng kết năm học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm vẫn còn một số hạn chế như: số lượng các môn học còn chưa đồng đều, chưa được triển khai giảng dạy đồng bộ ở các đơn vị đào tạo; các chỉ tiêu thi đua khen thưởng chưa được cao; còn bị động trong công tác sử dụng cơ sở vật chất dùng chung…

Giám đốc Ngô Quang Huy bày tỏ, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục "Phát huy mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phong trào thể dục thể thao; đoàn kết, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên; từng bước thực hiện thành công lộ trình xây dựng đơn vị trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở các cơ sở Giáo dục đại học không chuyên về thể dục thể thao của cả nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Giám đốc ĐHQGHN, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Trung tâm đạt được năm học vừa qua. Phó Giám đốc cho rằng, Trung tâm có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa các đơn vị thành viên của ĐHQGHN.

Về Kế hoạch nhiệm vụ trong năm học mới, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn mong muốn Trung tâm: hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự theo hướng chuyên nghiệp hóa, theo đúng quy định đặt ra như xây dựng các văn bản quản lý, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, có kế hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, gắn với đào tạo để ngày càng nâng cao chất lượng; tận dụng thế mạnh kết nối trong và ngoài ĐHQGHN; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy và đặc biệt là xã hội hóa, đẩy mạnh dịch vụ dựa trên các thế mạnh chuyên môn của đơn vị, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức./.

NTC_GDTC&TT