Hội thảo “Tầm nhìn công tác Giáo dục Thể chất ở ĐHQGHN trong thời kỳ hội nhập”

Trong 02 ngày 17 và 18/8/2017 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội thảo: Tầm nhìn công tác Giáo dục Thể chất ỏ ĐHQGHN trong thời kỳ hội nhập. Hội thảo là một hoạt động khoa học thường niên, quy tụ và tập trung các cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, có ý tưởng đóng góp cho chủ đề và nội dung của Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức Hội thảo; trưởng, phó các Phòng chức năng, Bộ môn trực thuộc và một số cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

Hội thảo đã được nghe các báo cáo rất chi tiết, tâm huyết của các thành viên tham dự; thảo luận sôi nổi và nghiêm túc về các vấn đề đặt ra.

Ban Tổ chức Hội thảo đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tham luận và rút ra được một số kết luận quan trọng.

Hội thảo đã thành công rất tốt đẹp, đóng góp vào việc bổ sung, làm rõ Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020, tầm nhìn công tác Giáo dục Thể chất ở ĐHQGHN trong thời kỳ hội nhập./.

NTC_GDTC&TT