Giải Bóng rổ các trường đại học, cao đẳng và học viện khu vực Hà Nội 2017

Ảnh trong bộ sưu tập: