“Nghiên cứu khoa học của giảng viên là yếu tố quan trọng” và “Đổi mới phương pháp dạy học” để nâng cao chất lượng đào tạo môn học Giáo dục thể chất

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học lần thứ II năm 2018 của Bộ môn Các môn thể thao tập thể và Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân.

Hội thảo khoa học được các Bộ môn tổ chức vào các ngày 04 và 08/6/2018, quy tụ 15 Báo cáo khoa học của các cán bộ, giảng viên Trung tâm. Các báo cáo đã góp phần làm rõ hơn về mặt lý luận, phương pháp khoa học cũng như tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất trong nhà trường nói chung cũng như đối với sinh viên ĐHQGHN nói riêng.

Đến dự với Hội thảo, Giám đốc Trung tâm - TS. Ngô Quang Huy đã đánh giá cao sinh hoạt khoa học lần này cũng như chất lượng của các báo cáo tham luận. Giám đốc khẳng định, Hội thảo khoa học của Bộ môn đã rất thành công, đóng góp những luận cứ quan trọng để giúp cho cán bộ, giảng viên cũng như các nhà quản lý có những đổi mới trong phương pháp dạy học, những quyết sách để góp phần nâng cao chất lượng môn học GDTC cũng như đưa các thầy cô đến gần với các em sinh viên hơn./. 

 NTC_GDTC&TT