Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 14/6/2018 tại Phòng Hội thảo Trung tâm TT104, Công đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2018 -2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Huy, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm, các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng phó các phòng chức năng, chủ nhiệm 2 bộ môn trực thuộc cùng toàn thể công đoàn viên Trung tâm.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch  Công đoàn Trung tâm đã trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018. Trong năm học 2017 -2018, Công đoàn Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công đoàn viên; các công tác đào tạo - bồi dưỡng công đoàn viên, nghiên cứu khoa học của công đoàn, công tác nữ công, hoạt động đối ngoại của công đoàn… đều có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đưa một số đề xuất phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn Trung tâm năm học 2018 - 2019.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu góp ý cho bản Dự thảo báo cáo tổng kết năm học vừa qua; đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề mang tính chiến lược về các lĩnh vực, hoạt động của Trung tâm nói chung và tại các đơn vị, bộ phận nói riêng. Có nhiều vấn đề đặt ra trong năm học tới, trong đó trọng tâm là các hoạt động thể thao, văn hóa - văn nghệ chào mừng 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Ngô Quang Huy–Bí thư Chi bộ Trung tâm đã phát biểu giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn,cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình kỷ niệm chào mừng trong năm học tới, cần tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công đoàn viên trong các hoạt động chung của Trung tâm; với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao, Công đoàn Trung tâm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Cũng trong Hội nghị, 13 công đoàn viên đã được trao tặng các danh hiệu do có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017, trong đó: 10 công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc cấp cơ sở và 3 công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc cấp ĐHQGHN./.

Nguyễn Văn Tình_Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm