Thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh  Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, sáng ngày 27/7/2018, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao cùng trưởng các đơn vị, đoàn thể thuộc Trung tâm đã đi thăm hỏi các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của cán bộ đã từng công tác tại Trung tâm.

Việc làm này đã thành truyền thống biết ơn, tôn vinh, trân trọng đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người và gia đình có công với cách mạng của lãnh đạo Trung tâm./.

Ban Biên tập Website Trung tâm