Xác định giá trị cốt lõi của Trung tâm so với các đơn vị Giáo dục Thể chất khác trong toàn quốc

Đó là đề nghị của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn tại Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm học 2017 - 2018 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Được tổ chức ngày 21/8/2017 tại Nhà Đa năng, Khu liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội nghị vinh dự được đón PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng ĐHQGHN đến dự. Ban Giám đốc Trung tâm cùng cán bộ, viên chức và ngườilao độngcủa Trung tâm có mặt đông đủ.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Năm học vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện đầy đủ các mặt như trong Báo cáo tổng kết năm học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm vẫn còn gặp phải một số khó khăn như: các chỉ tiêu thi đua khen thưởng chưa được ghi nhận ở mức xứng đáng; cơ sở vật chất cho việc dạy và học còn thiếu thốn …

Trong báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ĐHQGHN, Giám đốc Ngô Quang Huy bày tỏ, mặc dù còn gặp khó khăn, tập thể lãnh đạo Trung tâm đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của ĐHQGHN đề ra, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, động viên được tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm hoàn thành, đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đặt ra.

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo, tham luận quan trọng: Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua năm học 2017-2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019 của Công đoàn Trung tâm; Báo cáo hoạt động Tài chính năm 2017 và tính đến 30/7/2018; báo cáo tham luận đóng góp cho Hội nghị của các đồng chí Nguyễn Kim Quỳnh, Nguyễn Anh Tuấn cũng như các ý kiến thảo luận sôi nổi của cán bộ, viên chức và người lao động trong Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng ĐHQGHN đóng góp cho các mặt hoạt động của Trung tâm, thay mặt Giám đốc ĐHQGHN, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn đã phát biểu chỉ đạo. PGĐ đã biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Trung tâm đạt được năm học vừa qua, đồng thời mong muốn trong năm học mới, Trung tâm thực hiện tốt được 6 nhóm vấn đề, trong đó nổi bật là xác định và thực thi giá trị cốt lõi của Trung tâm, khác biệt so với hệ thống các đơn vị Giáo dục thể chất khác trong cả nước.

Hội nghị cũng đã bầu ra được ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Kim Quỳnh, Lê Tuấn Hiệp và Nguyễn Trần Hải./.

NTC_GDTC&TT