Quyết định của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

AttachmentSize
img051.pdf213.44 KB