Hội thảo khoa học năm 2018 “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học và định hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 2020-2030”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 và Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2010, tầm nhìn 2030, trong 02 ngày 10 và 11/12/2018 tại Ninh Bình, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội thảo khoa học: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học và định hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 2020-2030. Toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã tham dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận để giải quyết thực trạng vấn đề mới đặt ra trong công tác GDTC ở ĐHQGHN cũng như nhìn nhận lại hơn 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ban hành theo Quyết định số 161/QĐ-GDTC&TT ngày 27/5/2015 của Giám đốc Trung tâm.

Các phát biểu chỉ đạo của Ban Giám đốc, báo cáo tham luận của Trưởng các phòng chức năng, bộ môn trực thuộc và cán bộ viên chức Trung tâm đã góp phần làm sáng tỏ bức tranh chung về thực trạng mọi mặt hoạt động của Trung tâm thời gian vừa qua cũng như đóng góp một số giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học, đáp ứng và giải quyết được thực trạng hiện nay là số lượng người học môn học GDTC tăng rất lớn trong khi nguồn lực của Trung tâm không thay đổi.

Giám đốc Trung tâm Ngô Quang Huy, thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, cảm ơn các tham luận cũng như ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức Trung tâm; Ban tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu, chắt lọc các ý kiến để chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể sắp tới của Trung tâm: đánh giá lại toàn bộ chương trình môn học, công tác quản lý người học, công tác cán bộ và bồi dưỡng cán bộ, làm sao để việc giảng dạy và học tập môn học GDTC được hiệu quả hơn./.

NTC_GDTC&TT