PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn, đại diện lãnh đạo các đơn vị chúc mừng Trung tâm nhân ngày Thể thao Việt Nam 27-3-2019

Ảnh trong bộ sưu tập: