ĐHQGHN: Giáo dục Thể chất và Thể thao - 10 năm một chặng đường vẻ vang

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. 10 năm là chặng đường đáng nhớ ghi dấu sự phát triển của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN, một hành trình đủ dài đủ lớn để góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh thương hiệu của ĐHQGHN thông qua các hoạt động thể dục thể thao, khẳng định vị thế đơn vị đầu ngành về lĩnh vực giáo dục thể chất trong các trường ĐH của cả nước.

Bài viết của VNU_Media:

http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N24031/Giao-duc-The-chat-va-The-thao-%E2%80%93-10-nam-mot-chang-duong-ve-vang.htm