Tin về nghiên cứu khoa học 2012

THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2012

Ngày 25 tháng 02 năm 2012, Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thẩm định 07 Đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012 (trong đó có 02 đề cương trọng điểm cấp cơ sở)
 
 

 

TT
TÊN ĐỀ TÀI
MÃ SỐ
CHỦ TRÌ
CẤP
1
Nghiên cứu một số biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động ngoại khóa theo mô hình câu lạc bộ thể thao cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
TT.12.01
-    ThS. Trịnh Kiên
Trọng điểm cấp cơ sở
2
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Bóng bàn cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
TT.12.02
-ThS. Ngô Quang Huy
- ThS. Nguyễn Thị Thư
Trọng điểm cấp cơ sở
3
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Điền kinh (cự ly chạy 60m) cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
TT.12.03
-    ThS. Lê Thanh Thủy
Cấp cơ sở
4
Nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội
TT.12.04
-    ThS. Nguyễn Việt Hòa
Cấp cơ sở
5
Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực chuyên môn đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất tại Đại học Quốc Gia Hà Nội
TT.12.05
-    ThS. Võ Ngọc Giao
Cấp cơ sở
6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ sinh viên đội tuyển Bóng đá Đại học Quốc gia Hà nội
TT.12.06
-    Nguyễn Trần Hải
Cấp cơ sở
7
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức câu lạc bộ Thể dục Thể thao cho cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội
TT.12.07
-    ThS. Nguyễn Văn Hiệp
-    Nguyễn Ngọc Minh
Cấp cơ sở

 
 

 

            Buổi thẩm định đề cương đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí cán bộ giảng dạy tới dự. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của TS. Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng cục Thể dục Thể thao có những ý kiến chia sẻ và đóng góp vô cùng quý báu về những vấn đề liên quan tới lĩnh vực khoa học Giáo dục Thể chất và Thể dục Thể thao.
 

 

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học thì các đề cương đều có tính cấp thiết và chứa đựng hàm lượng khoa học cao. Tuy nhiên một số đề cương theo góp ý của Hội đồng Khoa học có một số nội dung cần được thể hiện chi tiết hơn để làm nổi bật vấn đề nghiên cứu. Các chủ trì đề tài đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa học.
Các đề cương đều được Hội đồng Khoa học nhất trí thông qua. Các chủ trì đề tài triển khai nghiên cứu theo kế hoạch và Trung tâm sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học vào tháng 12 năm 2012.
                                                                                      Việt Hòa