Lễ kết nạp Đảng viên chính thức

Ngày 09/3/2012, tại phòng Hội thảo Trung tâm, Chi bộ đã long trọng tổ chức lễ trao Quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Ngọc Minh.

 
 

 

Theo Quyết định số 281-QĐ/ĐU ngày 28/02/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh được công nhận là Đảng viên chính thức từ ngày 31/12/2011.
 
 

 

 
Kim Oanh