Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2011 - 2012

Vào sáng ngày 31/7/2012, tại Phòng Hội thảo, khu nhà Đa năng, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức (CBVC) năm học 2011-2012. Đến dự Hội nghị còn có 02 đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Mở đầu  hội nghị, đồng chí Ngô Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đọc bản Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và kế hoach nhiệm vụ năm học 2012-2013. Bản báo cáo đã nêu rõ những thành tích nổi bật trong năm học vừa qua ở các lĩnh vực như: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, tài chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đã đi vào ổn định sau 3 năm thành lập. Những thành tích trong hoạt động ngoại khoá và gặt hái được thành công trong những lần tham dự cũng được thể hiện trong bản báo cáo.  Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012- 2013 đã được đồng chí Giám đốc trình bày rất rõ nét và cụ thể ở tất cả các lĩnh vực cho hoạt động của Trung tâm trong năm học mới.

Tiếp theo chương trình Hội nghị là bản báo cáo tổng kết hoạt động Thanh tra nhân dân; Công đoàn của đồng chí Võ Ngọc giao, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và đồng chí Lê Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn. Các bản báo cáo này cũng nêu ra những mặt tích cực và chưa tích cực trong hoạt động Công đoàn, Ban Thanh tra. Không khí Hội nghị sôi động hẳn lên với những lời phát biểu, ý kiến của các cán bộ, giảng viên nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong giảng dạy, hoạt động ngoại khoá. Hơn nữa, đa phần có nhiều ý kiến tập trung vào sân bãi giảng dạy. Vì là sân chung cho nên Trung tâm không được tự chủ trong sử dụng. Đây là một bất cập cho sự điều hành của Ban Giám đốc. Đại diện của ĐHQGHN có những ý kiến, phát biểu đối với Hội nghị. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 03 đồng chí:

                                                Võ Ngọc Giao

                                                Nguyễn Thị Kim Chi

                                                Nguyễn Văn Sơn.

 Trước khi kết thúc, Giám đốc Trung tâm đã đọc Nghị quyết của Hội nghị CBVC năm học 2011-2012: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm học 2011-2012 và đang từng bước trên đà phát triển. Tập thể cán bộ, giáo viên luôn đoàn kết,  nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của  Đảng, Nhà nước cũng như của ĐHQGHN. Hội nghị đã kết thúc vào hồi 11h45 cùng  ngày.

 

Kim Oanh