Kiểm tra công tác quản lý hành chính tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Sáng ngày 25/10/2012, theo kế hoạch kiểm tra công tác quản lý hành chính tại các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổ kiểm tra do PGS.TS. Lê Danh Tốn, Trưởng Ban thanh tra ĐHQGHN làm tổ trưởng, đã đến và làm việc với Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao. Với mục đích: kiểm tra và nghe báo cáo về công tác quản lý hành chính, văn thư lưu trữ và công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của đơn vị, nhằm mục đích điều chỉnh và tiếp tục đổi mới công tác quản lý hành chính của các đơn vị và tạo sự đồng nhất trong toàn ĐHQGHN.

            Sau khi nghe đồng chí Ngô Quang Huy, Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình về công tác quản lý hành chính của đơn vị sau hơn ba năm kể từ khi thành lập. Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý hành chính như số lượng cán bộ làm công tác hành chính còn ít, trình độ còn hạn chế, cán bộ kiêm nhiệm là chủ yếu nên cần tăng cường thêm về nhân lực và nghiệp vụ. Công tác lưu trữ đã có nhiều cố gắng: soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, đến; thực hiện chế độ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước. Cán bộ làm công tác hành chính trong quá trình làm viêc còn bộc lộ nhưng hạn chế nhưng cũng đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ  được giao. Trung tâm cũng đề nghị ĐHQGHN thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra nhằm động viên giúp đỡ các đơn vị và qua đó tạo sự liên thông giữa các đơn vị được tốt và hiệu quả hơn, mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hành chính trong ĐHQGHN.

            Kết thúc buổi làm việc tổ kiểm tra đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể về những việc đã làm được và những việc cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính và đồng thời biểu dương những việc Trung tâm đã làm được trong thời gian vừa qua ./.

             

                                                                                                         QH