Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Trung tâm

Sáng ngày 09/4/2013, tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao(GDTC&TT), lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã làm việc về  tình hình hoạt động và định hướng phát triển đến năm 2015, kế hoạch đến năm 2020 của Trung tâm. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng: Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Thanh tra, Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên; Về phía Trung tâm có Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt.

 

 

Tin thêm về Buổi làm việc, mời quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem ở đây:

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện (VNU.News)

NTC_GDTC&TT