Quá trình hình thành và phát triển của Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (GDTC&TT) là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-ĐU ngày 05/8/2009 của Đảng ủy ĐHQGHN, bao gồm đảng viên của các Chi bộ: Bộ môn Ngoại ngữ và GDTC Trường ĐHKHTN; Chi bộ Khối hiệu bộ 1 Trường KHXH&NV; Chi bộ Tâm lý, GDTC, Ngôn ngữ và VHVN Trường ĐHNN. Nhằm mục đích kiện toàn tổ chức và phát huy sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác của Trung tâm GDTC&TT.

Tại thời điểm thành lập, Chi bộ có 06 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị trên tổng số 26 Cán bộ viên chức, trong đó nam có 07 đồng chí và nữ là 02 đồng chí.

Ngay từ khi mới thành lập, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ song Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTC&TT lâm thời đã chỉ đạo và cùng các đồng chí đảng viên chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi bộ Trung tâm GDTC&TT khóa 1 nhiệm kỳ 2010 - 2015. Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV.

Trong những năm qua Chi bộ luôn luôn quán triệt quan điểm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện công khai dân chủ, tăng cường đoàn kết nhất trí từ nhận thức và trong hành động; đã triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác chuyên môn và hoạt động xã hội khác đến toàn thể đảng viên và cán bộ viên chức trong Trung tâm. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, đảng viên nêu cao trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trách nhiệm xây dựng Trung tâm GDTC&TT ngày càng ổn định và phát triển.

Chi bộ đã triển khai học tập có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành TW Đảng, của Thành ủy Hà Nội, của Đảng ủy ĐHQGHN; đồng thời đã triển khai các Nghị quyết có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Trung tâm GDTC&TT như:

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn. Giáo dục truyền thống và nắm bắt tâm tư nguyện vọng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, đảng viên.

- Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và TDTT góp phần vào việc nâng cao đời sống tinh thần, tình đoàn kết trong cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

- Chi bộ luôn quan tâm đến mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, trong sáng và có sức hấp dẫn cao. Khả năng của mỗi người được sử dụng hợp lý và luôn tạo điều kiện để phát triển.

Trong công tác lãnh đạo, Chi bộ đã lồng ghép việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng với việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chi bộ đã giao cho Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện theo chủ đề ở mỗi giai đoạn. Tổ chức tìm hiểu, học tập và đăng ký tiêu chí rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các Đảng viên trong Chi bộ đã nhận thức rõ tính tích cực của cuộc vận động, giữ vững phẩm chất của người cán bộ quản lý cũng như của người giảng viên trong môi trường giáo dục. Chi bộ đã có những tác động tích cực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, tác phong lề lối làm việc trong mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng tác phong làm việc chính quy, hiệu quả trong Trung tâm. Chi bộ đã chỉ đạo tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong tất cả các mặt hoạt động. Tổ chức tốt các hoạt động của đơn vị với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dựng tập thể Trung tâm đoàn kết, quyết tâm cao trong việc nâng cao thương hiệu của Trung tâm nói riêng và của ĐHQGHN nói chung.

Chi bộ thường xuyên yêu cầu đảng viên đề cao vai trò lãnh đạo, xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao chất lượng xây dựng Chi bộ, thể hiện ở việc đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng và phát triển Trung tâm. Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Luôn quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới từng đảng viên. Thực hiện tốt công tác quản lý, phân loại cán bộ, đảng viên định kỳ hàng năm căn cứ vào hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức chấp hành chủ trương đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động về tài chính Đảng, Chi bộ luôn thực hiện đúng theo hướng dẫn và báo cáo với cấp trên đúng kỳ hạn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác phát triển Đảng cũng luôn được Chi bộ quan tâm. Chi bộ đã kết nạp được 03 đảng viên dự bị vào đảng viên chính thức và kết nạp 01 đảng viên mới. Chi bộ đã cử được 05 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 01 đồng chí đang chờ hoàn thiện hồ sơ để Chi bộ sẽ tiến hành kết nạp. Hiện nay số lượng cán bộ làm công tác quản lý tại Trung tâm đã tăng song vấn đề bồi dưỡng và phát triển đảng trong số các đối tượng này còn là chậm. Hy vọng từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Chi bộ sẽ có các phương án và biện pháp tích cực để có thể kết nạp được từ 3 đến 5 đảng viên mới như nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất mà Chi bộ đã đề ra.

Một số nguyên nhân để có được thành công nêu trên:

- Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy ĐHQGHN.

- Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; giúp cho quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

- Chi bộ luôn quan tâm, phân công nhiệm vụ đối với từng đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Trong Nghị quyết của Chi bộ hàng tháng luôn nhấn mạnh nội dung phát triển đảng viên mới.

- Phát động các phong trào thi đua của Công đoàn và Chi đoàn thanh niên tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, giúp Chi bộ lựa chọn những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến tạo nguồn kết nạp Đảng.

Công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ Trung tâm GDTC&TT mặc dù còn hạn chế nhưng cũng đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, bảo đảm tính kế thừa của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh./.

                                                                             QH