Lễ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ngày 20 tháng 8 năm 2013, tại Phòng Hội thảo Trung tâm, Chi Bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Trung tâm) đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Thư vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi Lễ đã được tổ chức trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đ/c Ngô Quang Huy, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã thay mặt Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Thị Thư.

Đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí  Nguyễn Thị Thư đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thư là giảng viên trẻ của Trung tâm, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm và của ĐHQGHN.Trong thời gian vừa qua, đồng chí đã nỗ lực phấn đấu trong giảng dạy; và trong hoạt động ngoại khóa, đồng chí đã đạt được những thành tích xuất sắc cho cá nhân và cho tập thể đơn vị; được Ban Chấp hành Đoàn thanh niên giới thiệu để Chi Bộ Trung tâm xem xét kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Lê Thanh Thủy – Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Chi bộ phát biểu nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị; đồng chí cũng đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Thư tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

NTC_GDTC&TT