Phòng tổ chức hành chính

Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thaoXem chi tiết...
Một năm nhìn lại các hoạt động phong trào của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao-ĐHQGHN

 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao ( Trung tâm GDTC&TT) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định thành lập số 1652/QĐ-TCCB ngày 04/05/2009 dựa trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các môn GDTC trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Ngoại ngữ.

Xem chi tiết...