Tổ chức cán bộ

Thông báo tuyển dụng năm 2011

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2011

Xem chi tiết...
Hội thảo chuyên đề Giáo dục Thể chất và hoạt động thi đấu thể thao

Hội thảo tổng kết và tập huấn công tác thể dục thể thao tại các trường đại học và chuyên nghiệp Thành phố HCM năm 2010- 2011.

Xem chi tiết...
Hội nghị cán bộ viên chức

Chiều ngày 10/9/2011, tại Phòng hội thảo tầng II khu Giáo dục Thể chất và thể thao Đại học Ngoại ngữ đã diễn ra Hội nghị cán bộ viên chức TT Giáo dục Thể chất và thể thao năm 2010-2011.

Xem chi tiết...
Tăng lương tối thiểu từ 1-10-2011
(Tin tuc) - Trước việc lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu từ ngày 1-10-2011 thay vì ngày 1-1-2012.
Xem chi tiết...
Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12Xem chi tiết...
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

Xem chi tiết...
Văn bản hướng dẫn thực hiện mức đóng BHXH

 

Xem chi tiết...