Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Ngày 06/7/2017 tại Trung tâm, Hội đồng Khoa học nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài NCKH của các tác giả: Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Huyền.

Đến dự buổi họp có các thành viên Hội đồng, là các giảng viên trongTrung tâm. Trung tâm cũng mời PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương đến từ Viện Khoa học Thể dục Thể thao, phản biện cho các đề tài.

Xem chi tiết...
Hướng dẫn ban hành các biểu mẫu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Trung tâm GDTC&TTXem chi tiết...
Hội thảo Định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020

Trong 02 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2016, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội thảo là các cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

Xem chi tiết...
Danh sách Đề tài Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (năm 2010 - 2015)Xem chi tiết...
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016Xem chi tiết...
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2010-2014Xem chi tiết...
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH năm 2013Xem chi tiết...
Tin về nghiên cứu khoa học 2012

THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2012

Xem chi tiết...
Danh sách đề tài 2010-2011Xem chi tiết...
Mẫu phiếu đăng ký Báo cáo khoa họcXem chi tiết...