Thông báo

Hướng dẫn Đánh giá viên chức và người lao động trong Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao năm 2015Xem chi tiết...
Quyết định của Giám đốc Trung tâm về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Tuấn Hiệp giữ chức Trưởng phòng Thể thaoXem chi tiết...
Quyết định của Giám đốc Trung tâm về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Trưởng phòng Đào tạo và quản lý người họcXem chi tiết...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015Xem chi tiết...
Khóa mớiXem chi tiết...
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thaoXem chi tiết...
Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh, sắp xếp lại các phòng chức năng, bộ môn trực thuộc Trung tâmXem chi tiết...
Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hòa giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Ngày 07/10/2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hòa giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm. Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Lê Quân – Phó Giám đốc ĐHQGHN, ông Đoàn Văn Cường, phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ; lãnh đạo và các cán bộ giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

Xem chi tiết...
Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Xem chi tiết...
Hội nghị cán bộ, viên chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm

Ngày 15/9/2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm. Nhân sự được tín nhiệm giới thiệu là đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Thạc sĩ, Giảng viên, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Đào tạo.

Xem chi tiết...