Thông báo

Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm học 2013-2014Xem chi tiết...
Đón tiếp đoàn cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Khon Kaen Thái Lan

Ngày 11/8/2014, đoàn cán bộ, giảng viên của Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Khon Kaen Thái Lan đã đến thăm, tìm hiểu và làm việc với Trung tâm.

Đón tiếp đoàn có ông Ngô Quang Huy, Giám đốc Trung tâm cùng Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng, trưởng các phòng chức năng, bộ môn trực thuộc.

Xem chi tiết...
Thông báo về việc đăng ký cung cấp đồng phục thể thao cho sinh viên ĐHQGHN năm học 2014-2015Xem chi tiết...
Thành lập ban đồng phục thể thao năm học 2014-2015Xem chi tiết...
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018Xem chi tiết...
Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014Xem chi tiết...
Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 của Viện Khoa học Thể dục Thể thaoXem chi tiết...
Quyết định về việc cử ông Nguyễn Việt Hòa tham gia công tác trọng tài điều hành giải Bóng chuyền trẻ nữ Châu Á tại Đài Loan

Xem chi tiết...
Quyết định về việc cử bà Nguyễn Thị Thư đi dự Hội nghị tại Đài loanXem chi tiết...
Hội nghị Cán bộ viên chức đánh giá nhiệm kỳ công tác 2009-2014 các Phó Giám đốc Trung tâm

Thực hiện Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tiếp theo Quy trình nhân sự đánh giá nhiệm kỳ công tác và bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Trung tâm), ngày 18/6/2014, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức để thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá của 02 Phó Giám đốc Trung tâm nhiệm kỳ 2009–2014: Nguyễn Quốc Dũng và

Xem chi tiết...