Thông báo

Dành cho các em sinh viên thực tập (Thời khóa biểu Tuần 10, Học kỳ II năm học 2014-2015)Xem chi tiết...
Dành cho các em sinh viên thực tập (Thời khóa biểu Tuần 09, Học kỳ II năm học 2014-2015)Xem chi tiết...
Dành cho các em sinh viên thực tập (Thời khóa biểu Tuần 08, Học kỳ II năm học 2014-2015)Xem chi tiết...
Dành cho các em sinh viên thực tập (Thời khóa biểu Tuần 07, Học kỳ II năm học 2014-2015)Xem chi tiết...
Dành cho các em sinh viên thực tập (Thời khóa biểu Tuần 06, Học kỳ II năm học 2014-2015)Xem chi tiết...
Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHNXem chi tiết...
Hội nghị Khoa học - Đào tạo năm 2014

Trong 02 ngày 08 - 09/3/2014, tại Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức hội nghị Khoa học - Đào tạo năm 2014.

Xem chi tiết...
Quyết định về việc tổ chức Hội nghị Khoa học - Đào tạo năm 2014Xem chi tiết...
Hội nghị liên thông trong công tác đào tạo năm 2014

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm-ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị “Liên thông trong công tác đào tạo năm 2014”.

Xem chi tiết...
Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo môn học Giáo dục thể chất theo tín chỉ

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Trung tâm) đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo môn học Giáo dục thể chất theo tín chỉ”. Giám đốc Ngô Quang Huy chủ trì hội thảo.

Xem chi tiết...