Thông báo

Hội nghị Liên thông trong công tác đào tạo năm 2013

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị “Liên thông trong công tác đào tạo năm 2013”.

Xem chi tiết...
Thông tin Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHQGHN năm 2013Xem chi tiết...
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà NộiXem chi tiết...
Hội nghị liên thông trong công tác đào tạo năm học 2012-2013

Ngày 26 tháng 9 năm 2012 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Liên thông trong công tác đào tạo năm học 2012 - 2013”.

Xem chi tiết...
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2012-2013Xem chi tiết...
Quyết định về việc thành lập Tổ thanh tra Đào tạo Trung tâm GDTC&TT năm học 2012-2013Xem chi tiết...