Thông báo

Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHNXem chi tiết...
Hội nghị Khoa học - Đào tạo năm 2014

Trong 02 ngày 08 - 09/3/2014, tại Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức hội nghị Khoa học - Đào tạo năm 2014.

Xem chi tiết...
Quyết định về việc tổ chức Hội nghị Khoa học - Đào tạo năm 2014Xem chi tiết...
Hội nghị liên thông trong công tác đào tạo năm 2014

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm-ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị “Liên thông trong công tác đào tạo năm 2014”.

Xem chi tiết...
Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo môn học Giáo dục thể chất theo tín chỉ

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Trung tâm) đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo môn học Giáo dục thể chất theo tín chỉ”. Giám đốc Ngô Quang Huy chủ trì hội thảo.

Xem chi tiết...
Hội nghị Liên thông trong công tác đào tạo năm 2013

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị “Liên thông trong công tác đào tạo năm 2013”.

Xem chi tiết...
Thông tin Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHQGHN năm 2013Xem chi tiết...
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà NộiXem chi tiết...
Hội nghị liên thông trong công tác đào tạo năm học 2012-2013

Ngày 26 tháng 9 năm 2012 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Liên thông trong công tác đào tạo năm học 2012 - 2013”.

Xem chi tiết...
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2012-2013Xem chi tiết...