Luật Bóng đá

Luật Bóng đá 11 người

 

UỶ BAN
THỂ DỤC THỂ THAO

Số: 982-QĐ/UBTDTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Luật Bóng đá

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

- Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Uỷ ban Thể dục Thể thao;

- Xét yêu cầu  phát triển và nâng cao thành tích môn Bóng đá ở nước ta;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

 

Xem chi tiết...
Luật Bóng đá bãi biển

Luật bóng đá bãi biển

 

Luật 1- Sân thi đấu

Bề mặt sân thi đấu được làm bằng cát, phẳng và không có sỏi, đá, vỏ sò và các vật khác có thể gây chấn thương cho cầu thủ.

Đối với các giải quốc tế, cát phải mịn đẹp và dầy ít nhất 40cm. Cát phải được làm cho mịn tới khi đủ điều kiện thi đấu, không được phép gồ ghề hoặc có vật gây nguy hiểm; tuy nhiên, cát không cần quá mịn tới mức gây ra bụi và dính lên da.

 

Xem chi tiết...
Luật thi đấu Futsal 2006

LUẬT I. SÂN THI ĐẤU

  1. Kích thước:

- Sân thi đấu phải là hình chữ nhật, có chiều dọc lớn hơn chiều ngang.

Chiều dài:        Tối thiểu: 25m

                        Tối đa: 42m

Chiều rộng: Tối thiểu: 15m

Tối đa 25m

 

Xem chi tiết...
Luật Bóng đá 7 người

 

UỶ BAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỂ DỤC THỂ THAO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

__________________

Số: 492/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Về việc ban hành Luật bóng đá 7 người

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính Phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao II và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Luật Bóng đá 7 người gồm 17 điều luật.

Điều 2: Luật này được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu bóng đá 7 người trong toàn quốc và thi đấu quốc tế ở nước ta.

Điều 3: Luật này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - đào tạo, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Giám đốc các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá - Thông tin - Thể thao, cơ quan Thể dục thể thao các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

 

Nguyễn Danh Thái (đã ký)

 

 

 

Xem chi tiết...
Luật Bóng đá 5 người

 

UỶ BAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỂ DỤC THỂ THAO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

__________________

Số: 480/QĐ-UBTDTT-TT.II

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
V/v: Ban hành Luật Bóng đá 5 người

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;

- Xét yêu cầu phát triển và nâng cao trình độ môn Bóng đá 5 người ở nước ta;

- Theo đề nghị của ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Luật Bóng đá 5 người gồm 18 điều và một phụ lục (dịch nguyên văn Luật Bóng đá 5 người của Liên đoàn bóng đá Quốc tế) do Nhà xuất bản Thể dục thể thao ấn hành năm 1998.

Điều 2: Luật Bóng đá 5 người được áp dụng trong các cuộc thi đấu Bóng đá 5 người trong toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại Việt Nam.

Điều 3: Các cuộc thi đấu Bóng đá 5 người trong toàn quốc có thể đề ra Điều lệ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng không trái với các điều ghi trong luật này.

Điều 4: Luật Bóng đá 5 người thay thế cho các luật đã in trước đây và có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 5: Các ông: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Đào tạo, Chánh Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao, Giám đốc các Sở Thể dục thể thao, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

HÀ QUANG DỰ (đã ký)

PHÁT BIỀU CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI

Qua giải vô địch thế giới môn bóng đá 5 người lần thứ 2 tổ chức tại Hồng Kông vào tháng 11 năm 1992, mà đội Brazil một lần nữa đoạt giải một cách thuyết phục. Hội đồng Bóng đá 5 người của FIFA đã quyết định sửa đổi luật thi đấu nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá. Một tiểu ban gồm các thành viên của Hội đồng đã xem, hoàn chỉnh và ban hành quyển Luật thi đấu này.

Những thay đổi cơ bản gồm:

Trước tình hình tốc độ trận đấu ngày càng nhanh hơn nên Hội đồng đã quyết định thay trọng tài biên thành trợ lý trọng tài.

Khả năng hoạt động của thủ môn được thu hẹp lại và đội thiếu người sau khi có cầu thủ bị truất quyền thi đấu, chỉ phải thi đấu thiếu cầu thủ  trong thời gian 2 phút. Ngoài ra, còn đề ra những việc xử phạt nghiêm khắc hơn với lỗi kỹ thuật và lỗi cố tình dùng tay ngăn cản một bàn thắng. Mặc dù chu vi của bóng vẫn được giữ nguyên nhưng Hội đồng quyết định hạn chế bớt độ nảy của bóng.

Sự đổi mới đầy ý nghĩa nhất là việc sử dụng lỗi "tổng hợp". Điều Luật này đã được ứng dụng rất thành công trong nhiều quốc gia. Nó đòi hỏi phong cách thi đấu tích cực và đúng luật hơn. Kết quả là ít phạm lỗi, có nhiều cơ hội để ghi bàn và trận đấu có nhiều bàn thắng hơn, bóng đá 5 người trở nên hấp dẫn hơn. Điều đó đã thoả mãn nhu cầu khán giả hâm mộ môn thể thao này.

Giải vô địch thế giới Bóng đá 5 người lần thứ 3 được tổ chức tại Tây Ban Nha từ 24 tháng 11 đến 8 tháng 12 năm 1996. Đây là quốc gia được đánh giá như một nhà tổ chức quy mô lớn nhất về thi đấu bóng đá 5 người và tất cả các thay đổi Luật được áp dụng lần đầu tiên trong giải vô địch này. Sự linh hoạt cảu trận đấu tiến bộ rõ rệt và đã thoả mãn những điều mong muốn. Nhiều năm qua chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện Luật bóng đá 5 người để đáp ứng được nhu cầu của những người hâm mộ. Mặc dù còn nhiều việc phải làm, chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã đi đúng hướng.

Cuối cùng, tôi phải cảm ơn Hội đồng Luật Bóng đá 5 người đã soạn thảo những điều Luật này rất đúng yêu cầu và đạt hiệu quả. Với tư cách Chủ tịch FIFA, tôi nguyện tiếp tục cống hiến thời gian và nghị lực cho việc phát triển liên tục môn Bóng đá 5 người trên toàn thế giới.

 

 

CHỦ TỊCH FIFA
JOAOR HAVELANGE

 

Xem chi tiết...