Thông báo

Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân Tổng kết năm học 2016-2017

Thực hiện Chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm và Văn bản số 115/HD-GDTC&TT ngày 31/5/2017 của Trung tâm về việc Hướng dẫn Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2016-2017, sáng ngày 9/6/2017, Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân đã tổ chức Tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017.

Xem chi tiết...
Hội thảo khoa học Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân

Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2017 tại phòng Hội thảo Trung tâm, Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân đã tổ chức Hội thảo khoa học năm 2017. Kể từ khi thành lập cho đến  nay, đây là hội thảo khoa học cấp bộ môn lần đầu tiên được tổ chức.

Xem chi tiết...